Skip to main content Skip to search

Oferta

Nasza oferta outsourcingu kadrowo-płacowego

Powierzenie nam zadań z zakresu kadr i płac gwarantuje wykonanie ich przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości w powiązaniu z obowiązującym prawem.

Administracja kadrowa

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • naliczanie wymiaru i należnego limitu urlopu wypoczynkowego
 • rozliczanie zwolnień lekarskich – okresy zasiłków oraz podstawy zasiłków, w tym zasiłków związanych z rodzicielstwem
 • prowadzenie rejestru ważności badań lekarskich
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie ewidencji czasu pracy w różnych systemach czasu pracy, m.in. w równoważnym systemie czasu pracy
 • asystę i współpracę z Klientem przy kontrolach z ZUS, PIP, US.

Administracja płacowa

 • naliczanie wynagrodzeń Pracowników z uwzględnieniem różnorodnych składników – dodatków do wynagrodzenia i potrąceń z wynagrodzenia
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych
 • naliczanie wynagrodzeń kadry zarządzającej (członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej)
 • prowadzenie postępowań związanych z zajęciami wynagrodzeń
 • naliczanie składek ZUS i podatków od wynagrodzeń
 • administrowanie danymi Płatnika składek poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS
 • przygotowanie zestawień przelewów na konta pracowników wraz z plikiem gotowym do zaczytania do systemu bankowego prowadzonego przez Klienta
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
 • sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych i rocznych
 • przygotowywanie rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych
 • sporządzanie pasków płacowych (RMUA)
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych

ZUS

 • zgłaszanie nowo zatrudnionych pracowników oraz ich członków rodzin do ZUS
 • wyrejestrowanie zwolnionych pracowników oraz członków rodzin po ustaniu stosunku pracy/po zakończeniu umowy cywilnoprawnej
 • sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • przygotowywanie i przesyłanie rocznych raportów ZUS [IWA]

Usługi dodatkowe

 • przegląd akt osobowych pod względem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
 • opracowanie regulaminów wynagradzania i pracy
 • opracowanie wzorów dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników – np. umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia
 • przygotowanie korekt ZUS za okres sprzed rozpoczęcia współpracy
 • przygotowanie zestawień dodatkowych np. rezerwa urlopowa

Chcesz wiedzieć więcej o naszej ofercie?

Zakres usług dostosowujemy indywidualnie do potrzeb Klienta

Strona ZKiP.com.pl korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close