Od 01 stycznia 2018 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 2.100,00 zł brutto, a stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 13,70 zł.